Zmluva č. 40/2010/5.1/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40/2010/5.1/2010
Dodávateľ:BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+
Zmluvne dohodnutá čiastka:491 773,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:491 773,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy