Zmluva č. 368/2009-950-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:368/2009-950-K/2009
Dodávateľ:Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt o poskytnutí bežného transféru účelových činností pre rok 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:145 821 430,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 508 214,00
Celková dohodnutá čiastka:147 329 644,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy