Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6/2008/S/060/2008 EUBICO, s. r. o. Zmluva o dielo - Analýza dopadov implementovaných projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006 297 204 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 Pripomienkovanie záverečnej správy diela prebehlo v novembri 2008
6/NR/2009/2009 Ing. Ján Predajnianský - PROGEOS, Levice Zmluva o dielo Malé Šarovce 272 428 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 28.02.2015
6/PO/2009/2009 HERBATON s.r.o., Klčov Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Spišský Hrhov 639 352 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 30.06.2013
6/TN/2009/2009 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Ďurďové 179 663 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.03.2015
6/TT/2009/2009 GeodetS s.r.o., Modra Zmluva o dielo PPÚ Merašice 275 121 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.02.2009 31.05.2013
6/ZA/09/2009 GEOPOZ Kysuce s.r.o., Čadca Zmluva o dielo Rudina 297 118 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.01.2015
709/2008-910/2008 ERA, občianske združenie Zmluva o dielo - preklad zo slovenského do anglického jazyka „Ex-post hodnotenie programu SAPARD v Slovenskej republike)“ 15 800 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.02.2008 -
76/2001-320-Z/2001 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Vplyv opatrenia PRV – Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2009 50 903 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
76/2001-320-Z/2001 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Vplyv opatrenia PRV – Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2009 50 903 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010 -
77/2001-320-Z/2001 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2010 81 861 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
77/2001-320-Z/2010 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2010 81 861 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010 -
78/2010-320-Z /2010 Les Medium SK, s. r. o. Zmluva o dielo – Zabezpečenie propagácie a informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesa o možnostiach podpory sektoru lesníctva z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v roku 2010 29 809 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.03.2010 31.12.2010
78/2001-320-Z /2010 Les Medium SK, s. r. o. Zmluva o dielo – Zabezpečenie propagácie a informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesa o možnostiach podpory sektoru lesníctva z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v roku 2010 29 809 15 668 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.03.2010 31.12.2010 -
79/2010-320-Z/2010 Anima Production s. r. o. Zmluva o dielo – Propagácia lesníckych opatrení PRV SR 2007 - 2013 v relácii Halali v roku 2010 39 501 19 750 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010 04/2010/S/320
7/1998-Kosorin/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Kosorín 158 693 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 26.03.1998 31.12.2015
7/KE/2009/2009 Geodeting, s.r.o., Košice Zmluva o dielo 634 736 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
7/NR/2009/2009 Geomer PÚ s.r.o., Bratislava, Rúžová Dolina 29 Zmluva o dielo Veľké Šarovce 523 069 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
7/PO/2009/2009 ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Prešov, Slovenská 86 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Šandal 335 634 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 15.05.2015
7/TN/2009/2009 Konzorcium g.i.s., Trenčín Zmluva o dielo PPÚ Hradište 353 397 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
7/ZA/09/2009 GEODET GREMIUM, s.r.o., Dolný Kubín Zmluva o dielo Martinček 124 314 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.10.2013