Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
46/58/2009/AIN NR/2009 UNITRANS SPOL. s.r.o., Nitra, Tr. A. Hlinku 57 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky. 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
230/2010-060-Z/2009 Union poisťovňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Liečebné náklady v zahraničí poitených osôb vysielaných poistníkom na zahraničnú pracovnú cestu, v rozsahu uvedenom vo Všeobecných poistných podmienkych poistenia liečebných nákladov v zahraničí VPPLN/0109 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2009
5/2006/MPRVSR/2006 Union poisťovňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Hromadná poistná zmluva na liečebné náklady v zahraničí poistených osôb vysielaných poistníkom na zahraničnú pracovnú cestu. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2006
64/143/2007/UKSUP/BA/2007 UKZUZ-NRL, Brno, Hroznová 2 IRM - pôda, vzorky 144 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.03.2007
111/191/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 Laborat materiál k diagnostike 1 708 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 24.04.2007
21/113/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 vrecká malé do homogenizátora Bioreba 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.03.2007
239/327/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 laborat.potreby 43 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.09.2007
296/384/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 chemikálie pre analýzu 266 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.11.2007
53/136/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 od Loewe:WDV Complete kit,Positive control WDV 813 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.03.2007
54/137/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 Príslušens. pre detekciu vírusov a baktérii 2 198 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.03.2007
55/138/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 Príslušens. pre detekciu vírusov a baktérii 889 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.03.2007
70/149/2007/UKSUP/BA/2007 TVO spol s.r.o., Bratislava, Sliačska 1 AMEX 442404 Maxisorp 736 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.03.2007
060/1.2MP/2010/2010 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 427 472 0 MŽP SR, Bratislava 07.06.2010 30.09.2012
096/1.2MP/2010/2010 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 975 397 0 MŽP SR, Bratislava 01.07.2010 31.12.2010
280/37/2007/UKSUP/BA/2007 TSU š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 tlačivo certifikátov 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.01.2007
287/376/2007/UKSUP/BA/2007 TSU š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 farebný papier s potlačou podľa vzoru 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.11.2007
41/127/2007/UKSUP/BA/2007 TSU š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 farebný papier s potlačou podľa vzoru 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.03.2007
212/2008-420/2008 TRIGONS, s.r.o., Komárno Projekt pozemkových úprav Andovce 174 074 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.06.2008 31.03.2013 1372/2008
024/06/2006 TRIGONS, s.r.o., Komárno Zmluva o dielo Chotín 610 447 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2011
1372/08/2008 TRIGONS, s.r.o., Komárno Zmluva o dielo Andovce 174 074 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.06.2008 31.03.2013