Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
62/2010-100-Z/2010 SWAN, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb a využit dátovej siete SWAN 270 918 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.12.2009 31.12.2010 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
19/2009/IVVL KE/2009 ŚVPÚ košice, Košice, Hlinkova 1 Dodanie tovaru-likvidácia konfiškátu pre projekt. 166 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 31.12.2012
1/100-2006/2006 Súkromné lesy Kredba a Mudroch, spol. s.r.o. Humenné, Humenné, Kukorelliho 1505/50, P.O.BOX 104 Užívanie Dm prístrešku Príslopec 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.09.2006 31.08.2016
125/20/2007/ZE/UKSUP/BA/2007 SUB GAS SERVIS, Nitra, Ďumbierska 45 Odborné prehl.plyn.a tlak.zariaď. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.10.2007
103/606201157/2006/UKSUP/BA/2006 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica, Partizánská cesta 5 Zmluva o dodávke vody a odvádz.odpad vôd 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223
079/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 525 152 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2011
080/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 525 886 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2011
081/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 265 722 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.08.2013
082/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.08.2013
bez cisla 60/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodávka el.energie 0 0 ÚKSÚP, Košice 26.06.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
15/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR v Bratislave 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
17/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR vo Zvolene 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
18/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR vo Zvolene 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
19/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR vo Zvolene 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
bez cisla 19/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 20/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 21/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 23/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2010 sumu nie je možné stanoviť
bez cisla 61/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodváka elektriny 0 0 ÚKSÚP , Zvolen 27.07.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 62/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodávka elektriny 0 0 ÚKSÚP , Zvolen 27.07.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť