Zmluva č. 62/2010-100-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:62/2010-100-Z/2010
Dodávateľ:SWAN, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb a využit dátovej siete SWAN
Zmluvne dohodnutá čiastka:270 918,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:270 918,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI