Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/RVPS4/2011/2010/SVUZV/2010 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 Laboratórne vyšetrenie vzoriek 0 0 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Rimavská Sobota, Kirejevská 31.12.2011
5/RVPS5/2011/2010/SVUZV/2010 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 Laboratórne vyšetrenie vzoriek 0 0 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Zvolen, Námestie SNP 31.12.2011
6/RVPS6/2011/2011/SVUZV/2011 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 Laboratórne vyšetrenie vzoriek 0 0 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom, Ul. SNP 31.12.2011
7/RVPS7/2011/2010/SVUZV/2010 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 Laboratórne vyšetrovanie vzoriek 0 0 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza, Mariánska 31.12.2011
8/RVPS8/2011/2011/SVUZV/2011 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 Laboratórne vyšetrovanie vzoriek 0 0 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Komárno, Štúrova 31.12.2011
9/RVPS9/2011/2011/SVUZV/2011 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 Laboratórne vyšetrovanie vzoriek 0 0 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Bratislava, Polianky 31.12.2011
371/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny ústav Zvolen, Zvolen Kontrakt 1 689 223 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
370/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice, Košice Kontrakt 400 339 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
369/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Dolný Kubín Kontrakt 1 271 681 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
368/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transféru účelových činností pre rok 2010 147 329 644 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2009 31.12.2010
003/5.1-5.3MP/2009 Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 369 028 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.12.2012
005/5.1-5.3MP/2009 Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 11 690 600 0 MŽP SR, Bratislava 17.03.2010 31.10.2012
005/5.1MP/2009/2009 Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 771 585 0 MŽP SR, Bratislava 13.12.2010 31.12.2012
006/5.2MP/2009/2009 Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 349 515 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.12.2012
244/2009-240-Z/2008 Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, Tajovského 28B Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 128,38 m2 22 926 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
236/2010-240-Z/2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky , Bratislava, Miletičova 3 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Liptovskom Mikuláši. 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.09.2010 21.09.2015
237/2010-240-Z/2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky , Bratislava, Miletičova 3 Prenájom nebytových priestorov v amdinistratívnej budove v Martine. 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2010 30.09.2015
99/2010-320-Z/2010 Športový areál TJ Slávia STU Zmluva o reklame – Propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodných skokových jazdeckých pretekoch GRAND PRIX BRATISLAVA v roku 2010 17 731 17 731 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.04.2010 31.08.2010 -
29/12/2007/BAH/UKSUP/BA/2007 ŠAM - Miloš Šamír, Cífer, Severná 3 Motorový olej, brzd.kvapalina, autobatérieMotorový olej, brzd.kvapalina, autobatérieMotorový olej, brzd.kvapalina, autobatérie 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.04.2007
291/38/2007/UKSUP/BA/2007 SWENTEX, Bratislava, Páričkova 18 svietidlá stropné, stolové 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.01.2007