Zmluva č. 005/5.1-5.3MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:005/5.1-5.3MP/2009
Dodávateľ:Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 690 600,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 690 600,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy