Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z 2007-0001/SVUZV/2007 Webcom - Istro, s.r.o., Bratislava, Strojnícka 103 Poskytovanie servisných služieb a podpory informačného systému M icrosoft Dynamic NAV 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
42/2008-0013/2008/SVUZV/2008 WBI s.r.o., Bratislava, Žižkova 42 Úprava aplikačného programového vybavenia 14 039 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
48/1/2010/2010/SVUZV/2010 WBI s.r.o., Bratislava, Žižkova 42 Služby údržby a rozvoja 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
226/309/2007/UKSUP/BA/2007 WATREX Bratislava s.r.o., Bratislava, Púchovská 8 Jednorázové stieračkové mikrofiltre 593 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.08.2007
232/314/2007/UKSUP/BA/2007 WATREX Bratislava s.r.o., Bratislava, Púchovská 8 Kapiláry 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.08.2007
376/70/2007/UKSUP/BA/2007 WATREX Bratislava s.r.o., Bratislava, Púchovská 8 SPE kolónky 872 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.01.2007
45/440/2006/UKSUP/BA/2006 WATREX Bratislava s.r.o., Bratislava, Púchovská 8 opr.UV detektora k HPLC prístroja 1 017 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.09.2006
19/111/2007/USKUP/BA/2007 WASO - Autoškola , Bratislava školenie vodičov 332 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.02.2007
43/2010/5.1/2010 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 364 355 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2015
46/2010/5.1/2010 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 294 481 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2013
4/2010/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava Podklady za znevýhodnené oblasti (LFA) - subdodávka 68 791 30 890 MPŽPaRR SR 21.05.2010 30.10.2010 nie je platcom DPH
19/2010 - VUEPP/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku pôdu 98 000 58 000 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 21.06.2010 31.05.2015
113/2010-320-Z/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 Podmienky pre implementáciu nitrátovej smernice na Slovensku vo vzťahu k PRV SR 2007 - 2013 58 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.05.2010 30.11.2013
2829/2007-920/2007 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Zmluva o dielo - vypracovanie určených mapových výstupov a podkladov čerpajúcich z databázy zhotoviteľa pre potreby opatrení osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 16 265 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2007 -
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Reralizácia diela priebežné (on-going) hodnotenie PRV SR 2007 - 2013 1 727 690 34 554 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015 11/2009/S/320-Z
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo 2 021 025 34 534 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015
4722/2009-330/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Kontrakt 1 103 154 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.12.2009 31.12.2010
76/2001-320-Z/2001 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Vplyv opatrenia PRV – Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2009 50 903 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
76/2001-320-Z/2001 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Vplyv opatrenia PRV – Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2009 50 903 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010 -
77/2001-320-Z/2001 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2010 81 861 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010