Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
07/08/Z/2008 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál a ND na poľnohospodársku techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 31.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
11/09/Z/2009 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál na poľ. techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
9/2008/NZ/2008 AGRO-INDUSTRIA Galanta spol s.r.o., Matúškovo, Hlavná 524 Univerzál.závesný rám na zemiaky s príslušenstvom, náhradné diely na kombinátor. 292 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.05.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
31/2008 VR/2008 AGRO-KOVO s.r.o., Sereď Náhradné diely na kombajn. 217 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.06.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
1003/08/2008 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Záborské 101 016 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 28.02.2011
238/2008/AIN/2008 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.12.2008 31.12.2010
294/2009/AIN/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 2 413 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.08.2009 31.08.2010
31/238/2008/AIN NR/2008 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
43/55/2009/AIN NR/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Prenájom školiacich priestorov, ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky a iných kongresových služieb 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.08.2010
1/2005/LMU/2005 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru:Priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
1/2006/LMU/2006 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 28.02.2006
1/2008/LMU/2008 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
3/2009/LMU/2009 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
41/2008 VR/2008 AGROFOX, Pezinok Nákup záhradnej techniky. 532 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.10.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
142/2010-610-Z/2010 AGROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince, Viničná 404 Uby&topvacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie informačného seminára o možnostiach podpory v rámci operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013, ktoré dodávateľ poskytne v ubytovacom zariadnení - Penzión ,,U Mlynárky" 1 625 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.05.2010 21.05.2010
60/142/2010-610-Z/2010/MPRVSR/2010 AGROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince, Viničná 404 Poskytnutie ubytovacích, stravovacích služieb a organizačno- technické zabezpečenie 1 625 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.05.2010
2136/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre 6 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.04.2007 12.12.2007
26263/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 263 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.10.2007 08.07.2008
1/1/2001/2001/ARVI NR/2001 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom nebytových priestorov 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.12.2008
2893/2007-910/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 244 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2007 29.02.2008