Zmluva č. 2893/2007-910/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2893/2007-910/2007
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 244,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 244,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy