Zmluva č. 60/142/2010-610-Z/2010/MPRVSR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:60/142/2010-610-Z/2010/MPRVSR/2010
Dodávateľ:AGROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince, Viničná 404
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie ubytovacích, stravovacích služieb a organizačno- technické zabezpečenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 625,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 625,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy