Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
107/1/2007/2007/ARVI NR/2007 Obec Horovce, Horovce Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozovja obce Horovce. 1 162 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2007
109/9/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Lednícke Rovne, Lednícke rovne, Námestie slobody Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednícke rovne. 1 162 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.12.2007
110/4/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Livina, Livina Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Livina. 498 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.11.2006
111/7/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Mojmírovce, Mojmírovce Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.01.2007
112/3/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Nadlice, Nadlice Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nadlice. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.11.2006
113/5/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Polianka, Myjava, Polianka Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Polianka. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.01.2007
114/6/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Priepasné, Košariská, Priepasné Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priepasné. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.01.2007
115/1/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Stará Myjava, Stará Myjava Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stará Myjava. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.01.2007
116/2/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Veľký Klíž, Veľký Klíž Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Klíž. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.04.2007
117/2/2007/2007/ARVI NR/2007 Obec Zubák, Zubák Vypracovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zubák. 1 162 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 15.07.2007
120/01/07/2009/2009/ARVI NR/2009 Regionálna rozvojová agentúra BOROLO, Sobrance, Kúpeľská Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích, technických a ďalších služieb 29 300 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 22.09.2009
121/VZ038/2008/2008/ARVI NR/2008 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ( ŠEVT a.s.), Bratislava, Plynárenská Dodávka kancelárskych potrieb. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
123/143/2008/2008/ARVI NR/2008 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9 Dodávka služieb tlače a knihárskeho spracovania brožúry 302 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
1/1/2001/2001/ARVI NR/2001 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom nebytových priestorov 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.12.2008
61/65/2009/2009/ARVI NR/2011 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzkovať, vykonávať webhosting web 9 584 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 24.03.2010
62/AI/1/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
62/AI/2/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
62/AI/3/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.06.2010
63/116/G/470/08/09/2009/ARVI NR/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prezentácia programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 23 100 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.08.2009
64/81/2008/2008/ARVI NR/2011 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Spolupráca zmluvných strán pri organizácii výstavy EXPOWELLNESS. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.08.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>