Zmluva č. 123/143/2008/2008/ARVI NR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:123/143/2008/2008/ARVI NR/2008
Dodávateľ:Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka služieb tlače a knihárskeho spracovania brožúry
Zmluvne dohodnutá čiastka:302,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:302,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy