Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
60/2009-200-Z/2009 VELDOVER, s.r.o., Skalica, Pod Hájkom 1441/3 Výmena vykurovacích telies na budove AB Ministerstva pôdohospodárstva nám. SNP č. 50, Zvolen 140 986 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 29.07.2009
73/2010-240-Z/2009 VELDOVER, s.r.o., Skalica, Pod Hájkom 1441/3 Rekonštrukcia strechy na ubytovni Ministerstva pôdohospodárstva so sídlom nábrežie Arm. Gen. L. Svobodu 140 956 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.11.2009 29.12.2009
8/2008/S/060/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008 - organizačné zabezpečenie pavilónu "Slovensko - vidiecka krajina, pavilón M1" 140 203 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2008 30.09.2008
65/8/2008/S/060/2008/MPRV SR/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008- prganizačné zabezpečenie pavilónu. 140 203 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.09.2008
71/2009-200-Z/2009 VELDOVER, s.r.o., Skalica, Pod Hájkom 1441/3 Výmena vykurovacích telies na budove AB Ministerstva pôdohospodárstva Mariánska 6, Prievidza 139 900 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.06.2009 15.08.2009
16/2008/MPRVSR/2008 KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187 Hydroregulácia, rekonštrukcia stupačiek a výmena rozvodov ústredného kúrenia v administratívnej budove MP SR 139 217 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.08.2008 31.12.2008
32/2008/MVRR/2008 KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187 Hydroregulácia, rekonštrukcia stupačiek a výmena rozvodov ústredného kúrenia v administratívnej budove MP SR 139 217 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.08.2008 31.12.2008
35/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Holumnica 138 930 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
Z 2009-0011/2009 OKBplus a.s., Banská Bystrica, Stavebná 6 Spevnené plochy pred garážami a exteriérove schodište 138 000 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 31.08.2009
61/2009-200-Z/2009 KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187 Výmena vykurovacích telies na budove Ministerstva pôdohospodárstva SR, nachádzajúcej sa v Košiciach ul. popradská 78 136 571 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.05.2009 30.07.2009
08/2001/LMU/2001 ELBH Slovakia spol. s r. o., Ružomberok, Bystrická cesta 201 Predmet zmluvy:zhotovenie kotla na drevený odpad. 134 734 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 20.06.2001
1/3028250/2009/LMU/2009 SOFTIP .a.s, Bratislava, Galvaniho 7/D Dodanie nadobúdateľovi súbori aplikačného programového vybavenia. 134 054 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 28.02.2009
Z 2009-0010/2009 B-PROX s.r.o., Slovenská Ľupča, Sadová 11 Specnené plochy a komunikácie pred administratívno-prevádzkovou budovou 131 777 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 31.07.2009
104/2006/2006 Geodetická kancelária - Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Martin Projekt pozemkových úprav Dlhá Lúka 130 850 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.04.2006 31.07.2010
022/06/2006 ENVI - GEOS, spol. s.r.o., , Nitra Zmluva o dielo Vieska nad Žitavou 128 220 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2010
ZM98024/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Údol 127 832 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
11/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Mlynica 122 717 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
111/2010-350-Z/2010 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava, Záhradnícka 21 Poskytovanie služieb v roku 2010 poskytovateľom objednávateľovi 121 914 121 914 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.05.2010 31.12.2010
2006/11/LMU/2006 Ing.Milan Rosoľanka-MIRAL, Snina, Rastislavova2706/44 Univerzálny nosič náradia Terratrac 121 662 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
A/2006/189/FA04/110/KLU BB/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 119 958 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2006