Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
07/2008/2008 Grex SK s.r.o., Bratislava Nákup pamätí do počítačov. 10 223 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 08.08.2008 09.10.2008
07/2008geo/2008 Ing. Vanda Lovíšková-GEOTECH , Bratislava Nákup systému GPS. 14 022 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.06.2008 04.07.2008
07/2009/2009 Ing. Soňa Chrastinová -AG-TUR, Zvolenská Slatina, Zvolenská Slatina ČSA 457/2 stavebné práce a dodávka okien 20 254 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.10.2009 11.11.2009
08K773028/2008 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, Murgašova č.3 Dodanie stravných lístkov pre zamestnancov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 29.02.2008 31.12.2008
08/09/Z/2009 STAVMAT HP s.r.o. , Želiezovce vápenný hydrát 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2009 sumu nie možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
08/2001/LMU/2001 ELBH Slovakia spol. s r. o., Ružomberok, Bystrická cesta 201 Predmet zmluvy:zhotovenie kotla na drevený odpad. 134 734 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 20.06.2001
08/2008/2008 INGOTTO spol s.r.o., Bratislava, Podunajská 25 Laboratórne počítadlo semien. 8 801 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.06.2008 04.09.2008
091/06/2006 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Leváre 507 305 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.05.2006 30.04.2011
09/2000/IVVL KE/2000 JAMADA-stav s r.o., Košice, Na sihoti 15 Dodávka stavebných prác, oprava strechy. 35 951 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 15.10.2000
09/2008/2008 ETISOFT Slovensko s.r.o., Žilina Dodávka termotransferovej tlačiarne. 2 293 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.11.2008 11.12.2008
09/2008kz/2008 Fridrich Sill , Štvrtok na Ostrove Dodávka klimatizovaného skladu. 10 886 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.06.2008 06.08.2008
09/2009/2009 ŠEVT, Bratislava dodávka kancelárs. tlačív 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
1-3-210/2009/2009 Stanislav Šálka - AUTODOPRAVA, Liesek, Čimhová 158 Predaj drevného odpadu zo spracovania korunových častí stromov 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 16.03.2009 15.04.2009
100/11/340/2009/LMU/2009 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
100/2008/2008 Slovenský metrologický ústav, Bratislava CRM 173 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.02.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
100/2010-510-Z/2010 Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, Bratislava 211, Vrakunská 29 ,,Podklady a postupy pre vypracovanie koncepcie riešenia a zabezpečenia správy, majetkovo - právneho usporiadania a spôsobu nakladania s hydromelioračným majetkom vo vlastníctve štátu" 165 969 66 366 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.04.2010 18.06.2010
100/5/2008/LMU a/2008 Jozef Burik, Snina, Jesenského 1752/116 Vykoanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 29.12.2008
101/12/340/2009/LMU/2009 Pirič Ivan Obchod s drevom, Humenné , Jilemnického sady 2958/8 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
101/2008/2008 Merck spol s.r.o., Bratislava, Tuhovská 3 CRM 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
101/6/2008/LMU a/2008 Michal Vajda, Ruský Potok, Ruský Potok 74 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 29.12.2008