Zmluva č. 100/2010-510-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100/2010-510-Z/2010
Dodávateľ:Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, Bratislava 211, Vrakunská 29
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Podklady a postupy pre vypracovanie koncepcie riešenia a zabezpečenia správy, majetkovo - právneho usporiadania a spôsobu nakladania s hydromelioračným majetkom vo vlastníctve štátu"
Zmluvne dohodnutá čiastka:165 969,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:165 969,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:66 366,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy