Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
236-100-2005 DIMANO a.s. Saratovská 26 Automatizovaný systém pre správu registratúry 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 14.11.2005 30.11.2005
64-100-2010 Dobšiná - Balážik Barnabáš Jarková 372 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 22.04.2010 31.12.2019
76-100-2010 Dolné Plachtince - Ivic Jozef Dolné Plachtince 93 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.04.2010 31.12.2019
156-100-2007 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Murgašova 3 Stravné lístky 0 228 900 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2008
182-400-2010 Dufek Jiří, Mgr. Vranov 94 Konzultačné služby 0 1 900 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
168-400-2010 EAS Envimet ČR, s.r.o. Pod Brentovou 555/6 Nízkoobjemové sekvenčné vzorkovače PM - 24 ks 510 510 510 510 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.05.2010 31.12.2010
177-400-2010 ECOSYS - Ing. Balajka Šášovská 12 Inventarizácia a projekcie tvorby emisií skleníkových plynov 0 4 250 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
180-400-2010 EFRA T. G. Masaryka 8041 Inventarizácia a projekcie tvorby emisií skleníkových plynov 0 2 890 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
173-200-2010 EFRA T. G. Masaryka 8041 Štúdia - Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia....... 115 000 58 500 Slovenský hydrometeorologický ústav 02.06.2010 30.09.2011
78-500-2005 EK spol.s.r.o. Krížna 950/10 Dodávka posuvných regálov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.09.2005 23.10.2005
79-500-2005 Ekopraktik, s.r.o. Kapitulská 14 Audit rpčnej uzávierky 2004 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.03.2005 15.06.2005
39-100-2007 Ekopraktik, s.r.o. Kapitulská 14 Audit ročnej účtovnej uzávierky za rok 2006 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 18.01.2007 20.04.2007
245-300-2007 Ekotoxikologické centrum, s.r.o. Nádražná 36 Ekotoxikologické testy 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 20.10.2007 31.12.2007
190-100-2007 EKOTRADE HT, s.r.o. Okánikova 6 Analyzátor O3 APOA-360 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 01.12.2007
189-100-2007 EKOTRADE HT, s.r.o. Okánikova 6 Analyzátor NOx APNA-360 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 31.01.2008
32-400-2010 EKOTRADE HT, s.r.o. Okánikova 6 Servisná zmluva 16 601 5 698 Slovenský hydrometeorologický ústav 12.01.2010 31.12.2010
195-300-2010 EL spol. s r.o. Radlinského 17A Odber vzoriek podzemných vôd 35 688 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 14.06.2010 15.12.2010
96-600-2007 ELEKTRA - Stanislav Stolár Klimkovičova 22 Zateplenie budovy Košice 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 31.12.2007
106-200-2008 Empire com, s.r.o. Havrania 15 Rádiosondy a balóny 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.10.2008 15.12.2008
105-200-2008 Empire com, s.r.o. Havrania 15 Generálna oprava DigiCora 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2008 30.10.2008