Zmluva č. 39-100-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39-100-2007
Dodávateľ:Ekopraktik, s.r.o. Kapitulská 14
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Audit ročnej účtovnej uzávierky za rok 2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy