Zmluva č. 195-300-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:195-300-2010
Dodávateľ:EL spol. s r.o. Radlinského 17A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odber vzoriek podzemných vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 688,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 688,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy