Zmluvy za Vodohospodárska výstavba


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2009/1300/1610 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 22 568 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 01.12.2009 30.11.2010 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2008/2100/1376 Hutní montáže a.s. Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 8 016 249 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 05.05.2009 30.10.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
1 - 2008/2100/1376 Hutní montáže a.s. Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve č.1 zo dňa 5.5.2009 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 19.06.2009 30.10.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2 -2008/2100/1376 Hutní montáže a.s. Dodatok č.2 k Čiastkovej zmluve č.1 zo dňa 5.5.2009 1 186 257 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 23.11.2009 30.11.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2008/2100/1376 Hutní montáže a.s. Čiastková zmluva č. 3 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 9 407 940 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 31.03.2010 31.01.2011 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2008/2100/1376 Hutní montáže a.s., VÚEZ a.s. Rámcová dohoda 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 10.03.2009 31.12.2012 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2006/2000/1109 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. ALLIANZ - Slovenská poisťovňa,a.s. Poistenie majetku, prerušenie prevádzky, poistenie zodpovednosti za škodu. 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
6-2006/2000/1109 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č.6 k zmluve č. 2006/2000/1109 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 23.06.2007 31.12.2010 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2009/3300/1615,č. MŽP SR 124/2009/5.1 MŽP SR (poskytovateľ) Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu LIFE07 NAT/SK/000707 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 26.10.2009 30.06.2013
2010/5000/1714 VÁHOSTAV-SK a.s. Zmluva o dielo 8 170 294 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 03.06.2010 03.12.2011 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2010/1200/1730, č. MŽP SR 55/2010/1.4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. (subjekt hospodárskej mobilizácie) Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štát. rozpočtu SR za rok 2010 2 227 0 MŽP SR 23.06.2010 31.12.2010
2008/2100/1376/2 VÚEZ a.s. Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 16.07.2009 11.12.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
1 - 2008/2100/1376 VÚEZ a.s. Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve č.2 zo dňa 16.7.2009 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 25.08.2009 11.12.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2 - 2008/2100/1376/2 VÚEZ a.s. Dodatok č.2 k Čiastkovej zmluve č.2 zo dňa 16.7.2009 356 079 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 26.11.2009 23.12.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
2008/2100/1376/4 VÚEZ a.s. Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 4 519 735 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 31.03.2010 31.01.2011 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO