Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Kúpna zmluva č. 08/2008/001 0 0
Zmluva č. 039/07 o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 0 0 30.11.2008 627,37.-EUR / MESIAC
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0 0 31.10.2008
Dodatok č. 07/2008 k zmluve 201485 0 0 31.12.2008
Zmluva o dielo na realizáciu - Aktualizácia vrcholových bezpečnostných materiálov 0 0 11.01.2008
Mandátna zmluva 0 0 31.10.2008
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 31.12.2008
Zmluva č. 1/2008 o poskytnutí služieb 0 0 04.12.2008
Zmluva č. 032/2009/UB o ubytovaní 0 0 16.12.2009 28.02.2010 MESACNE
Servisná zmluva 0 0 31.08.2010
Dodatok č 8/2009 k zmluve č 92/70 0 0 30.06.2009
Zmluva č. 6/2007 na realizáciu jazykového vzdelania 0 0 30.06.2008
Zabezpečenie výuky AJ pre zamestnancov ÚGKK SR 0 0 12.07.2006 31.01.2007 1 HODINA - 45 MIN.
Dodatok č. 5.1 k zmluve o dielo č. 2/2005/50226 0 0 31.12.2007
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2008 o poskytnutí služieb 0 0 04.12.2009
Zapezpečenie výuky AJ na úrovni Cambridgského certifikátu CPE 0 0 23.10.2006 15.12.2006
Služby v oblasti stravovania 0 0 03.11.2006 31.12.2009 ZA JEDNO MENU
Zmluva o dielo č. 80171/2008 predelenie a oprava skladu na chlumeckého č. 2 BA 0 0 31.01.2009
Výkon upratovacích a čistiacich prác 0 0 30.03.2007 31.08.2009 MESAČNE
Zmluva č . 7/2009 na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 30.06.2009
Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky v počte 6 kusov 0 0 17.05.2007
Kúpna zmluva č. 28/2008/001 k rámcovej dohode zo dňa 2.11.2007 0 0
Vytvorenie diela 0 0 23.05.2007
Zmluva č. 2/2009/UB o ubytovaní 0 0 01.02.2009 30.04.2009 MESACNE
UIA-29-807 PROCTUM CONSULT, s. r. o., Bratislava Poskytovanie znaleckých služieb 196 350 0 06.04.2009 31.07.2009
0298/2010 Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7 450 864 0 02.06.2010 02.06.2014
0299/2010 Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP ....... 5 386 982 0 02.06.2010 02.06.2014
0617/2010 Čiastková vykonávacia zmluva uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 280/2010 z 30.04.2010 1 310 323 0 22.06.2010 31.12.2010
1397/2008 Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 0 0 19.12.2008 31.12.2010
0 0