Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Spracovanie údajov o dochádzke do zamestnania, škôl a učenia z výsledkov SODB 2001 0 0 22.04.2002 30.11.2002
Riešenie úlohy štátnej objednávky výskumu a vývoja "Vývoj modelov pre štatistické makroekonomické analýzy a prognózy vývoja ekonomiky SR" 0 0 13.11.2002 30.11.2005
Rekonštrukcia rozvodne NN budovy Miletičova 3 0 0 29.11.2002 31.01.2003
Poskytovanie komplexných služieb antivírovej ochrany 0 0 05.12.2002 31.12.2004
Získanie výskumu analýzy a analytické spracovanie udajov pre ŠÚ SR 0 0 06.12.2002 31.12.2003
Dodávka a montáž systému telefonovania medzi pracoviskami ŠÚ SR prostredníctvom dátových sieti 0 0 12.12.2002 31.03.2003
Spracovanie a realizácia prezentačného systému vysledkov SODB 2001 0 0 22.04.2002 30.11.2002
Dodávka 84 ks ISDN HUB- ROUTER DRYTEK VIGOR 2000 0 0 12.08.2002 13.08.2002
Predaj prevádzovej budovy 0 0 12.08.2002 31.12.2002
Nákup spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov OCÉ 3165 0 0 02.09.2002 30.09.2002
Kúpa xerografickéh papiera 0 0 13.09.2002 30.09.2002
Nákup náplní do tlačiarní k pc 0 0 13.09.2002 30.09.2002
Nákup 2 ks digitálnych kopírovacích strojov a 1 ks digitálneho multifunkčného plnofarebného systému 0 0 21.11.2002 15.12.2002
Dodávka 5 ks notebookou HP OMNIBOOK XE4500 0 0 02.12.2002 31.12.2002
Dodávka tonerov do tlačiarní k PC A facov a diskiet 0 0 27.11.2002 30.11.2002
Dodávka xerografického papiera 0 0 27.11.2002 30.11.2002
Kúpa xerografického papiera formátu A4 0 0 27.11.2002 30.11.2002
Kúpa xerografického papiera formátu A4 0 0 27.11.2002 30.11.2011
Dodávka 150 ks pracovných staníc 0 0 28.06.2002 30.07.2002
Zakúpenie digitálneho kopírovacieho stroja Xerox Document Centre DC490 0 0 12.08.2002 30.09.2002
Dodávka 80 ks laserových tlačiarní HP LJ 1200 0 0 17.08.2002 31.08.2002
Zmluva na zabezpečenie zberu empirických udajov a ich vyhodnotenia k zisťovaniu Spotrebiteľský barometer 0 0 31.01.2002 31.12.2002
Zhotovenie programového vybavenia ako upravenú verziu DC 2000 pre decentralizované spracovanie údajov MIKROCENZUS 2003 0 0 24.02.2003 15.09.2003
Zmluva o vykonaní prác pri príprave a spracovaní výsledkov hlasovania v referende 2003 0 0 15.04.2003 24.07.2003
Modernizácia 100 ks osobných počítačov 0 0 10.04.2003 23.04.2003
Rekonštrukcia presklenia fasády na budove Dúbravská cesta 3 0 0 28.04.2003 28.06.2003
Zateplenie celej fasády polystyrénom - budoba ŠÚ SR na Hanulovej 5/c 0 0 29.04.2003 29.06.2003
Zmluva na návrh konverzie údajov z výsledkov SĽDB v rokoch 1970, 1980, 1991 a spracovanie SĽDB 1991 v AŠISe 0 0 28.02.2003 31.01.2004
Spracovanie programového vybavenia pre internetovú a intranetovú GIS aplikáciu pre vizuálizáciu výsledkov RO získaných z CMSP 0 0 19.05.2003 31.05.2003
Úprava programového vybavenia a spracovanie štvrťročného podnikového výkazu malej organizácie P 13-04 za rok 2003 0 0 10.06.2003 01.09.2003