Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na návrh konverzie údajov z výsledkov SĽDB v rokoch 1970, 1980, 1991 a spracovanie SĽDB 1991 v AŠISe
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 830 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy