Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie programového vybavenia pre internetovú a intranetovú GIS aplikáciu pre vizuálizáciu výsledkov RO získaných z CMSP
Zmluvne dohodnutá čiastka:740 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy