Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Rekonštrukcia priestorov v suteréne budovy na Miletičovej 3 na uloženie formulárov z SODB 0 0 20.01.2001 28.02.2002
Rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí v objekte SU SR na Miletičovej 3 0 0 15.02.2001 30.04.2001
Vypacovanie uplného znenia časti A/363-2001/0 technického projektu automatizovaného spracovania SODB 2001 0 0 01.02.2001 31.03.2001
Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spracovanie údajov z SODB 0 0 17.04.2001 31.05.2001
Zrušenie pôvodných rozvodov a montáž nových rozvodov pdo zvýšeniu podlahou, oprava osvetlenia, zásuviek a spínačov 0 0 06.04.2001 30.04.2001
Zhotovenie programového vybavenia štvrťročných výkazov produkčných štatistík PROD 3-04 za rok 2001 0 0 31.05.2001 30.09.2001
Projektová príprava rozšírenia fyzickej vrstvy v počítačovej siete 0 0 07.05.2001 31.05.2001
Úprava programového vybavenia a spracovanie štvrťročných podnikových výkazov malej organizácie P13-04 za rok 2001 0 0 07.06.2001 31.12.2001
Odstránenie havárie vodovodného potrubia na dodávku vody do objektov ŠÚ SR na Hanulovej 5/c 0 0 27.07.2001 31.08.2001
Realizácia informačnej a propagačnej kampane v roku 2001 Štrukturálneho cenzu fariem 0 0 25.07.2001 10.12.2001
Rekonštrukcia časti vyhrievacích telies a ich rozvodov v budove na Miletičovej 3 0 0 26.09.2001 30.11.2001
Zmluva na dodávku prác a služieb spojených zo zabezpečením programového vybavenia pre spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v SR v roku 2009 0 0 24.09.2001 31.12.2001
Spracovanie a dodanie aplikačného porgramového vybavenia pre prezentáciu a analytické spracovanie výseldkov volieb do VUC 2001 z využitím technologii GIS 0 0 20.11.2001 31.12.2001
Prevod podielu nehnutelností 0 0 26.10.2001 30.11.2001
Dodávka 8 ks aktívnych sieťových prvkov 3COM SuperSTACK II. Switch 3300 0 0 31.10.2001 30.11.2001
Dodávka technického programového vybavenia pre PREZENTÁCIU ANALYTICKÉ SPRACOVANIE výsledkov volieb do VUC 2001 z využitím GIS technologii 0 0 16.11.2001 31.12.2001
Kúpa xerografického papiera XEROX BUSINESS formátu A4 0 0 26.11.2001 30.11.2001
Dodávka upgrade a dvantage základného programového vybavenia Mircosoft pre pc 0 0 20.12.2001
Dodávka 100 ks odobných počítačov 0 0 29.04.2002 31.05.2002
Dodávka 8 ks digitálnych kopírovacíh zariadení 0 0 14.06.2001 14.07.2001
Dodávka 100 ks monitorov 0 0 12.07.2001 31.07.2001
Dodávka 3 ks digitalnych kopírovacích strojov 0 0 25.07.2001 25.08.2001
Získanie výskumu analýzy a automatizované spracovanie údajov pre ŠU SR 0 0 20.02.2002 31.12.2002
Zmluva na pripojenie ISDN telefonných ustrední HICOM 300 0 0 06.06.2002 30.06.2002
Vykonanie prác pri príprave a spracovaní výsledkov hlasovania vo voľbách do NR SR 0 0 12.07.2002 30.12.2002
Zabezpečenie prezentácii vysledkov Štrukutrálneho cenzu fariem 2001 0 0 29.07.2002 30.09.2002
Dodávka a montáž telefonnej ústredne na Hanulovej 5/c 0 0 15.11.2002 30.11.2002
Rekonštrukcia rozvodov vykurovania na 3.posch. a 8. poschodí v budove na Miletičovej 3 0 0 31.07.2002 30.09.2002
Dodávka a inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete a projektová príprava rozšírenia fyzickej vrstvy počítačvej siete 0 0 28.08.2002 30.09.2002
Príprava a spracovanie výsedkov hlasovania vo volbých do orgánov samosprávy obcí 0 0 31.10.2002 10.01.2003