Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie a dodanie aplikačného porgramového vybavenia pre prezentáciu a analytické spracovanie výseldkov volieb do VUC 2001 z využitím technologii GIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:545 578,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy