Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka technického programového vybavenia pre PREZENTÁCIU ANALYTICKÉ SPRACOVANIE výsledkov volieb do VUC 2001 z využitím GIS technologii
Zmluvne dohodnutá čiastka:561 064,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy