Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6350/05/06 združenie "Skanska - Dlhé nad Cirochou" I/74 - 016 Dlhé nad Cirochou most 3 649 003 0 SSC 25.09.2006
6270/180/2006 STRABAG s.r.o. Zvolen Križovatka I/50 a I/66 Zvolen 3 632 563 0 SSC 02.11.2006
453/6131/2008 C.S. BITUNOVA, s.r.o. ZOD I/64 Ludanice - oprava cesty 3 627 477 0 SSC 26.05.2008
021/2001 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 Nákup učebníc pre obchodné akadémie 3 624 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
Z-830/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/59, Dolný Kubín-oprava DZM na MO 59-076. - práce. 3 622 544 0 SSC 29.07.2008
PRAV/219/2006 FREQUENTIS GmbH, Rakúsko Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky ústrední hlasovej komunikácie pre poskytovanie LPS (Systém VCS) vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo 3 617 956 0 LPS SR, š. p. 15.12.2006 15.12.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, opcie sú doposiaľ neuplatnené
-/2008 EMM, spol. s.r.o., Bratislava Centrálne monitorovanie bezpečnosti informačných systtémov - nadstavba a aktualizácia vrcholových bezpečnostných materiálov 3 617 858 3 617 858 Geodetický a kartografický ústav , Bratislava 31.12.2011 Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk
UVN-58-40/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 3 613 100 0 VN 04.06.2007 31.08.2007
532/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD C I/51 Senica-Dubovce - oprava cesty 3 612 792 0 SSC 27.08.2008
0415/2006 Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2 nákup nevyhnutných psychodiagnostických testov, ktoré vydáva vydavateľstvo pre pedagogicko-psychologické poradne 3 588 807 0 Ministerstvo školstva SR 18.04.2006 31.12.2006
1146/6350/2008/04/08 STRABAG s.r.o. Ukončenie stavebných prác I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky 3 580 355 0 SSC 11.12.2008
Z-147/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra Lokálne opravy na cestách I/50, I/65 a I/76 3 571 428 0 SSC 06.09.2007
ZNH 6370/27/06 EUROVIA - Cesty, a.s. I/18 Lučivná oprava cesty v km 594,110-594,860 3 569 976 0 SSC 24.08.2006
190/6131/2007 Doznako s r.o. Topoľčany ZOD VDZ Galanta - Dunajská Streda 3 564 077 0 SSC 29.05.2007
724/6350/2007/T-5/07 WOONERF, spol. s r.o. Prešov Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavbu I/18 a I/68 Prešov-Námestie mieru,križovatka 3 556 434 0 SSC 06.12.2007
14508/2008 ANASOFT APR, s.r.o. Rámcová dohoda 3 555 069 0 Slovenská pošta, a. s. 30.07.2008 30.07.2012
UIA-29/1035 InterWay, s.r.o. Bratislava Zavádzanie architektúry enterprise infraštruktúry v II. Etape 3 549 996 0 rad pre investície a akvizície MO SR 09.09.2009 18.12.2009
Z-704/6270/2008 C.S. BITUNOVA, s.r.o. I/50 - úprava povrchových vlastností 3 549 235 0 SSC 22.07.2008
Z-887/2008 REPONT, s. r. o. I/18, MO 18-323, Ružomberok-oprava mosta 3 548 312 0 SSC 05.08.2008
UVN-56-55/2006 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 3 543 953 0 VN 29.11.2006 28.09.2007
84/08/0820 REMING CONSULT a.s. ZoD na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. - Janíkov dvor" 3 540 256 1 202 863 METRO Bratislava a.s. 09.04.2010 Zákazky METRO Bratislava a.s. sú financované z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava.
565-2007-EO/2007 EKOSTAV, a.s. Rekonštrukcia objektu OŽP a OdŽP Čierna nad Tisou 3 540 124 0 GRZP 15.07.2009
SE-169-39/OVO-2008/2008 ERIK JV, s.r.o., Bratislava Náboj 9x18 vz. 82 3 524 862 429 716 SE 22.12.2012
4600000623 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/077 na Upgrade IS pre systém ŠP 3 524 513 285 527 MF SR 27.07.2009 25.06.2012 záruka 24 mesiacov; dod č. 1 z 10.05.2010; dod. č. 2 z 29.06.2010
1045/6370/2007/ZNH-36/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. Zhotovenie stavby I/73 Soboš-Okrúhle,zosuv v km19,960-19,995 3 513 703 0 SSC 13.11.2007
2/2002 Systémy Ratech ZoD - Informačný systém správy mostných objektov ... 3 511 108 0 SSC 30.04.2002
6131/714/2006 C.S. BITUNOVA, s.r.o. ZOD I/64 Výčapy-Opatovce-oprava vozovky 3 510 262 0 SSC 06.11.2006
605/1000/2008/US STOPING s. r. o. Košice Obnova vodorovního dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC BA 3 501 585 0 SSC 13.06.2008
AOS-I-4-2008-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 3 500 000 116 179 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 03.10.2008 31.12.2008
17/6470/2007 C.S. BITUNOVA, s r.o. I/64, km 124,000-126,000, V. Uherce - Oslany, oprava krytu vozovky 3 499 244 0 SSC 25.05.2007