Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6400/6472/52/2006 STRABAG s.r.o. I/11 v km 433,000 Radoľa - oprava krytu vozovky - práce 4 699 883 0 SSC 12.07.2006
UVN-58-29/2007 UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov ZoD 4 699 526 0 VN 20.04.2007 31.05.2008
248/6131/2007 SIGMA s.r.o. ZOD Dodanie a osadenie trvalých retroreflexných dopr. gombíkov 4 699 001 0 SSC 24.07.2007
6400/6472/50/2006 BALTOM s.r.o. P- Oprava vozovky I/50, km 130,000-131,000 Svinná technológiou Remix+ 4 698 432 0 SSC 11.07.2006
ZNH 6370/23/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/74 Ladomírov - oprava mosta 74-038 4 697 418 0 SSC 26.06.2006
092/1.2MP/2010/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 686 274 0 MŽP SR, Bratislava 21.06.2010 31.12.2015
Z-132/2007 SIGMA s.r.o. Osadenie trvalých retroreflexných dopravných gombíkov na vybraných úsekoch ciest I. triedy 4 686 220 0 SSC 08.08.2007
UVN-26-17/2008 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 4 680 852 0 VN 26.02.2008 29.05.2008
04731400 TENON, s.r.o., Hálova 7, 851 01 Bratislava Kúpna zmluva č. 200743-vysokoohmový most s príslušenstvom 4 677 800 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách
600/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/51 Trnava - Bučianska - Piešťanska - oprava cesty 4 673 796 0 SSC 16.09.2008
1232/6370/2008/ZNH-24/08 SKANSKA BS a.s. I/50 Rožňava - Lipovník oprava cesty 4 667 395 0 SSC 12.11.2008
UVN-26-41/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 659 342 0 VN 27.08.2008 30.06.2009
7978/2007 Stavomontáže Žilina a. s. Zmluva o dielo č. 7978/2007 na rekonštrukciu a dostavbu ZÚ SR Praha 4 657 033 0 Investično-prevádzkový odbor 25.07.2007 19.12.2008 Nesúhlas s uverejnením položkových rozpočtov
UVN-56-58/2006 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 648 672 0 VN 20.11.2006 28.09.2007
31/6470/2007 SILNICE.SK s.r.o. I/18, km 419,510, Makov - obnova krytu vozovky 4 636 573 0 SSC 03.08.2007
UVN-58-33/2007 UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov ZoD 4 635 934 0 VN 04.01.2008 30.04.2008
UVN-58-19/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 634 474 0 VN 15.05.2007 31.12.2007
6370/26/06-ZNH Inžinierske stavby, a.s. I/67 Veľká Lomnica - Huncovce, oprava cesty 4 632 510 0 SSC 24.08.2006
Z-119/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/72 Piesok - Bystrá, II.etapa 4 620 031 0 SSC 02.08.2007
UVN-58-60/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 616 914 0 VN 30.11.2007 31.03.2008
469/6350/2007/T-6/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie dokumentácie pre stavbu I/68 Mníšek nad Popradom-št.hranica SR/PR-preložka cesty 4 615 915 0 SSC 26.11.2007
469/6350/2007/T-6/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/68 Mníšek nad Popradom - št. hranica SR/PR, preložka cesty 4 615 915 0 SSC 26.11.2007
ZNH/6370/54/06 EUROVIA - Cesty, a.s. I/50 Sečovce križovatka oprava cesty 4 615 071 0 SSC 30.10.2006
055/1.2MP/2010/2010 Obec Zámutov Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 610 771 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.12.2015
UVN-26-57/2008 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 4 609 192 0 VN 08.12.2008 30.06.2009
3621 Novitech Tax, s.r.o. Systém.riešenie procesu odovzdávania a zužitkovania know-how súč.IS (APV DIS) 4 607 962 789 936 DR SR Banská Bystrica 30.06.2008 31.01.2011 zostatok k 20.07.2010
644/6131/2008 KOREKT, s r.o. Komárno ZOD I/64 Komjatice - extravilán-oprava cesty 4 603 158 0 SSC 05.11.2008
645/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/75 Veča - oprava cesty 4 599 922 0 SSC 27.11.2008
650/6131/2008 STRABAG s.r.o. ZOD I/66 Hrkovce - oprava cesty 4 599 237 0 SSC 21.11.2008
652/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/64 Rajčany - H. Chlebany - oprava cesty 4 595 423 0 SSC 28.11.2008