Zmluva č. 600/6131/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:600/6131/2008
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD I/51 Trnava - Bučianska - Piešťanska - oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 673 796,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy