Zmluva č. 7978/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7978/2007
Dodávateľ:Stavomontáže Žilina a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 7978/2007 na rekonštrukciu a dostavbu ZÚ SR Praha
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 267 029,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 657 033,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ: Investično-prevádzkový odbor
Poznámka:Nesúhlas s uverejnením položkových rozpočtov

Prílohy