Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
77/2010-3100-3400/2010 Slov. energet. agentúra Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 16.06.2011 sadzobník
5/2008 Ing. Vlastimír Belan, Bratislava, Račianska 5 Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany 0 199 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 24.04.2008
111/2007-3100-2040/2007 ACASE, a.s., Bratislava Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007
112/2009-3100-1020/2009 QUADRIQ, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
126/2008-3100-2010/2008 Francúzky inštitút v Bratislave Zmluva o výučbe francúzkeho jazyka zam. MH SR 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 19.12.2008 SUMA 2000/osoba
140/2008-3100-2010/2008 Entrans, s.r.o. Zmluva o zabezpečení jazykovej výučby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008 jedn.cena
150/2009-3100-4130/2009 Globe Production, s.r.o. Zmluva o tvorbe reklamných spotov 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
152/2010-3100-3330/2010 WORLD EXCELENT, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2010
173/2009-3100-4130/2009 C.E.N., s.r.o. Rám zmluva o poskytovaní reklam priestoru 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prazdny
174/2009-3100-4130/2009 C.E.N., s.r.o. Obchodná zmluva 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
180/2009-3100-2030/2009 Acase, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
191/2009-3100-1020/2009 ZVS Holding, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
216/2009-3100-2030/2009 ASTRO INTERNATIONAL s.r.o. Dohoda o poskytovaní služiab 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
21/2009-3100-2010/2009 Humboldt inštitút Zmluva o poskytov. Jazyk. výučby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 cenník
220/2009-3100-3300/2009 Agentúra MVK, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
252/2009-3100-2030/2009 Stanislav Hilka Zmluva o poskytovaní servisných služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
266/2008-3100-2010/2008 CIT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb / ECDL / 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008 jedn.cena
300/2006-3100-2030/2006 DHL EXPRESS Zmluva o poskytnutí služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
338/2009-3100-2030/2009 Pyrocontrol Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo dobudovanie PO 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
36/2009-3100-2010/2009 Fran. Inštitút v BA Zmluva o výučbe fran. jazyka 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 sadzobník
386/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 14. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
387/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 15. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
388/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 16. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
389/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 17. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
390/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 18. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
391/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 19. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
392/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 20. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
405/2009-3100-3220/2009 CEIT, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
411/2008-3100-2010/2008 Agrokomplex, Nitra, Nitra Výstava Mladý tvorca 2009 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.04.2009 jedn.c.
453/2006-3100-1000/2006 Entrans, s.r.o.  prekladateľských a tlmočníckych služieb reg. číslo 592/2005-500-001 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik