Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
44/2007 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Dodávka, servis výpočtovej techniky 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2007 31.12.2007
45/2007 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Dodávka a servis výpočtovej, tlačiarenskej techniky 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2007 31.12.2007
504/2009 Mesto Detva, Detva, J.G.Tajovského 7 FF Detva - zabezpečenie účasti, realizáciu programu, ubytovacia strava (čiastková zmluva) 0 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 16.04.2009 SUMA NEUVEDENÁ
505/2009 Mesto Detva, Detva, J.G.Tajovského 7 Rámcová zmluva - FF Detva - Krajanská nedela 0 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 16.04.2009 SUMA NEUVEDENÁ
60/2006 KANEX Slovakia s.r.o. , Bratislava, Stará Vajnorská 3/A Čiastková zmluva k rámcovej zmluve - dodávka xerografického papiera 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2006 31.12.2006 SUMA NEUVEDENÁ
89/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Rámcová dohoda - príprava a realizácia tlačových materiálov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.03.2007 12.03.2008 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
140/2010-3100-3330/2010 dFlex Nitra, spol. s.r.o. Zmluva o používaní neBase 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2012 sadzobník
15/2010-3100-2010/2010 HUMBOLT Zmluva o poskytovaní služieb HUMBOLT 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010 sadzobník
162/2010-3100-2030/2010 PSVP Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní servisných služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 26.05.2014 jednotková c.
163/2010-3100-2030/2010 PSVP Slovakia, spol. s.r.o. Dododa o prevádzkovaní strojov 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010 jednotková c.
169/2010-3100-2020/2010 VIZADA NETWORKS, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010 jednotková c.
174/2010-3100-2030/2010 Eduard Tiko Servis Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 01.06.2014 jednotková c.
21/2010-3100-2030/2010 Stanislav Hilka – autoservis Zmluva o oprave a údržbe 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010 sadzobník
24/2008-3100-1021/2008 SecuriLas, s.r.o, Bratislava Zmluva o kontrole a servise 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 08.02.2011 jedn. cena
68/PK/09 C.E.N. s.r.o. Zmluva o poskytnutí vysielacieho času 0 0 CVTI SR 31.08.2009 31.12.2009 Vysielací čas
258/2007-3100-2030/2007 Team prevent s.r.o, BA Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
001/2007/2007 MV SR príkazná zmluva 0 0 ObU-MI 31.12.2008
002976_2008/2008 Ustredná vojenská nemocnica SNP Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 0 0 ObU-DK 31.12.2008
265/2007-3100-2100/2007 Francúzky inštitút v BA Zmluva o výučbe francúzskeho jazyka 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
266/2007-3100-2100/2007 Vzdelávacie poradenské centrum Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
329/2007-3100-2030/2007 NEPA Slovakia, spol. s.r.o. Verejná kúpna zmluva – osobné auto 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
332/2007-3100-1040/2007 Vaša stravovacia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb stravovania (stravné lístky) 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
9/2007 ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61 Správa nehnuteľnosti - pozemkov Zmluva č. 2007/0003/002 0 246 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2007
365/2007-3100-2040/2007 Fakulta chemickej a potravinovej Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
375/2008-3100-1120/2008 Ing. Lucia Kašiarová Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky neurčito, jedn.c.
409/2008-3100-2030/2008 SLOVNAFT, a.s., Bratislava Zmluva o palivových kartách 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2011 jedn.c.
6/2009 Jozef Olša, Bratislava, Račianska 39 Poskytovanie komplexných služieb v oblasti BOZP 0 238 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.04.2009
442/2007-3100-2030/2007 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
443/2007-3100-2030/2007 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
01/2008 - 08K000011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Na poskytnutie služby pre zamestnancov 0 0 Metodicko-pedagogické centrum 05.06.2008 zmluva uzavretá na dobu neurčitú; poskytované sú stravné lístky pre zamestnancov