Zmluva č. 332/2007-3100-1040/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:332/2007-3100-1040/2007
Dodávateľ:Vaša stravovacia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení služieb stravovania (stravné lístky)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy