Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3765V0301/06 ŽSR Nákup tepla 3 873 0 ZSSK 01.01.2006
3820PE0007/08 ŽSR Nákup plynu 167 0 ZSSK 01.01.2008
091200P7051/05 ŽSR Nákup elektriny 542 0 ZSSK 01.01.2005
091200P7052/05 ŽSR Nákup elektriny 77 0 ZSSK 01.01.2005
091200P7049/05 ŽSR Nákup elektriny 377 0 ZSSK 01.01.2005
091200P7307/06 ŽSR Nákup elektriny 1 594 0 ZSSK 01.01.2006
3860TE8513/06 ŽSR Nákup tepla 804 0 ZSSK 01.01.2009 31.03.2010
3860TE8518/09 ŽSR Nákup tepla 1 500 0 ZSSK 01.01.2009 06.03.2009
1/2009/RSZE/KE ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2009 31.12.2009 Osobitný dodatok
1/2009/RSZE/ZA ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2009 31.12.2009 Osobitný dodatok
1/2009/RSZE/BA ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2009 31.12.2009 Osobitný dodatok
1/2008/RSZE/ZA ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2008 31.12.2008 Osobitný dodatok
1/2008/RSZE/KE ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2008 31.12.2008 Osobitný dodatok
1/2008/RSZE/BA ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2008 31.12.2008 Osobitný dodatok
1/2007/RSZE/KE ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2007 31.12.2007 Osobitný dodatok
1/2007/RSZE/ZA ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2007 31.12.2007 Osobitný dodatok
1/2007/RSZE/BA ŽSR Nákup elektriny (os.dod.) 0 0 ZSSK 01.01.2007 31.12.2007 Osobitný dodatok
3735T0304/06 ŽSR Nákup tepla 570 0 ZSSK 01.01.2006 01.11.2006
3860TE8513/09 ŽSR Nákup tepla 804 0 ZSSK 01.01.2009 31.03.2010
3860TE8517/09 ŽSR Nákup tepla 528 0 ZSSK 01.01.2009 31.03.2010
40221 ŽSR Predpis BZ1 18 0 25.08.2010 03.09.2010
40019 ŽSR Revízia predkurovacích káblov pre SPO BA 963 0 11.08.2010 31.08.2010 BA
39656 ŽSR Vypnutie trakčného vedenia v RD Poprad 85 0 21.07.2010 10.08.2010 KE
091200P7107/10 ŽSR Nákup elektriny 397 0 ZSSK 26.03.2010
091200P7106/10 ŽSR Nákup elektriny 1 0 ZSSK 26.03.2010
091200P7108/10 ŽSR Nákup elektriny 896 0 ZSSK 12.07.2010
091200P7105/10 ŽSR Nákup elektriny 471 0 ZSSK 01.01.2010
01/ŽSR - ZSSK/2006 ŽSR Zmluva o dodávke zariadenia pre merania spotreby trakčnej elektriny na HDV ZSSK a o poskytnutí nameraných údajov 0 0 ZSSK 20.10.2006
5/2009 ŽSK, v správe Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž 200 0 KÚD v Žiline 01.01.2009 doba určitá
5/2008 ŽSK, v spáve Združená stred.škola hotel.služieb a obchodu Čadca Prenájom nebytových priestorov - garáž 172 0 KÚD v Žiline 01.01.2008 doba určitá