Zmluva č. 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2008
Dodávateľ:ŽSK, v spáve Združená stred.škola hotel.služieb a obchodu Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom nebytových priestorov - garáž
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:171,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚD v Žiline
Poznámka:doba určitá

Prílohy