Zmluva č. 5/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2009
Dodávateľ:ŽSK, v správe Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:200,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚD v Žiline
Poznámka:doba určitá

Prílohy