Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
130/176/2007 IMH, s.r.o. Zmluva o dielo 37 688 0 ÚNMS SR 05.09.2007 13.11.2007
A1/2007/008542 IMH, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 38 363 0 ÚNMS SR 01.11.2007 19.12.2007
A1/2008/000245/00148 IMH, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 37 688 0 ÚNMS SR 03.12.2007 19.12.2007
06870006 Chemical Plant Design s.r.o. Zmluva o dielo 18 274 0 SMÚ 23.11.2006 31.12.2006
03670009 Human Progress Centre s.r.o. Zmluva o dielo (základná dohoda o spolupráci) 35 040 0 SMÚ 15.05.2009 30.07.2009
04/2007 Hotel CROWNE PLAZA Bratislava Zmluva o službách č. 3080.5856 7 185 0 SÚTN 02.02.2007 12.04.2007 hradené z vlastných zdrojov
A1/2008/000243/00146 H+H REAL, s.r.o., Zmluva o dielo 39 007 0 ÚNMS SR 07.12.2007 19.12.2007
02770008 GO travel Slovakia s.r.o. Rámcová dohoda 668 0 SMÚ 31.07.2008 30.06.2010
2008/120/004950/01780 GEE & STONE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 19 089 0 ÚNMS SR 02.07.2008 31.10.2008
01923008 GEE & STONE, s.r.o. Zmluva o dielo 3 160 0 SMÚ 20.06.2008 31.08.2008
13/2003 Európska komisia, Brusel hnuteľné veci podľa prílohy č. 1 (preberací protokol) 24 811 291 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená celková a to v SKK.
02870008 ETN Slovakia, spol. s r.o. Rámcová dohoda 10 0 SMÚ 31.07.2008 30.06.2010
A1/2008/000232/00135 EPPP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 39 106 0 ÚNMS SR 07.12.2007 31.12.2007
Z0048/2009 20009/500/7929/3027 EMM, spol. s.r.o. Kúpna zmluva 13 364 0 ÚNMS SR 11.11.2009 10.12.2009
Z 099/2007 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 39 106 0 ÚNMS SR 06.12.2007 19.12.2007
2008/120/009641/01780 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 9 954 0 ÚNMS SR 01.11.2008 15.12.2008
2009/300/002436/00825 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 78 330 0 ÚNMS SR 16.10.2008 31.12.2008
02170203 Emerson Process Management, spol. s r.o., Hanulova 5/b, 841 01 Bratislava Kúpna zmluva - dodávka hmotových prietokomerov Micro-Motion 714 181 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 26.03.2003 30.04.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
2010/300/000877/00825 ELET, s.r.o. Zmluva o prevádzke web sídla a o poskytovaní služieb 35 581 0 ÚNMS SR 21.12.2009 31.12.2010 Mesačná sadzba 236,81 €
A1/2007/008133 ELET, s.r.o. Zmluva o vytvorení a prevádzke web sídla a o poskytovaní služieb 43 475 0 ÚNMS SR 19.10.2007 30.12.2008
15/04/09 ELET, s.r.o. Zmluva o vytvorení a prevádzke WEB sídla 7 452 0 SMI 15.04.2009 15.04.2010
07870009 ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o. Zmluva o dielo 33 471 0 SMÚ 29.07.2009 08.09.2010
2008/220/006680/01780 EKOMA desing, spol. s.r.o. Rámcová dohoda 35 729 0 ÚNMS SR 28.07.2008 31.12.2008
2009/300/002588/00825 EKOMA design, spol. s.r.o. Rámcová dohoda 71 281 4 000 ÚNMS SR 16.04.2009 31.12.2009
03210007 EKO TEAM, s.r.o. Mandátna zmluva 20 619 0 SMÚ 13.09.2007 26.09.2007
04410007 EKO TEAM, s.r.o. Mandátna zmluva 19 790 0 SMÚ 22.11.2007 15.02.2008
2009/500/7896/03156 Education and Consulting Center, s.r.o. Zmluva o dielo 29 960 0 ÚNMS SR 13.11.2009 20.12.2009
04570006 ECOTEST, spol. s r.o. Kúpna zmluva 2 603 0 SMÚ 14.08.2006 08.09.2006
A1/2007/007142 DT Legal, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 18 005 0 ÚNMS SR 14.09.2007 31.12.2007 členovia tímu DT Legal mali rôznu hodinovú sadzbu
2008/120/001384/00623 DT Legal, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 37 921 0 ÚNMS SR 15.02.2008 30.06.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>