Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/2009 Pantheon Technologies s. r. o. Zmluva o servisných prácach, číslo 2009-7886-2 zo dňa 3.6.2009 2 570 857 SÚTN 08.06.2009 31.12.2010 hradené z vlastných zdrojov
00723010 Panax F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín Kúpna zmluva č. 01/2010 FCS TS - technologické vozidlo MERCEDES SPRINTER s etalónoou meracou súpravou 59 049 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 27.01.2010 27.02.2010 Suma je uvedená v €.
07223008 Panax F.C.S. spol. s r.o. Kúpna zmluva 61 021 0 SMÚ 15.12.2008 31.01.2009
00572009 OTIS Výťahy, s.r.o. Servisná zmluva na servis zdvíhacích zariadení 12 850 SMÚ 01.12.2008 30.11.2011 hodinová sadzba 12,31 €
A1/2008/000244/00147 NUPSESO, a.s. Zmluva o dielo 39 058 0 ÚNMS SR 07.12.2007 19.12.2007
08/2008 MMP spol. s r. o. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 2008-2-03, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. - autorský zákon 4 740 0 SÚTN 01.04.2008 15.05.2008 hradené z vlastných zdrojov
130/034/2009 Miracle, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 71 103 0 ÚNMS SR 01.06.2009 31.12.2009
2008/120/006663/01780 Miracle, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 85 037 0 ÚNMS SR 03.09.2008 31.12.2008
130/072/2005 Milan Magula - MIMA Zmluva o dielo č. ZoD 26072005 65 878 65 878 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 26.07.2005 26.08.2005 Cena v Sk s dph: 1 984 631,80
04070006 Mettler-Toledo spol. s r.o. Kúpna zmluva 33 858 0 SMÚ 11.07.2006 30.08.2006
04970006 Mettler-Toledo spol. s r.o. Kúpna zmluva 16 636 0 SMÚ 07.08.2006 22.09.2006
07722008 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 48 744 0 SMÚ 15.12.2008 31.01.2009
07522009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 85 441 0 SMÚ 16.07.2009 16.08.2009
09640009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 35 755 0 SMÚ 02.09.2009 02.10.2009
11122009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 41 531 0 SMÚ 13.10.2009 13.02.2010
12123009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 7 319 0 SMÚ 30.10.2009 30.11.2009
12240009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 27 965 0 SMÚ 30.10.2009 31.12.2009
14240009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 92 463 0 SMÚ 08.12.2009 31.03.2010
06222008 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 39 404 0 SMÚ 28.11.2008 31.12.2008
12940009 Meredes-Benz Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 143 395 0 SMÚ 18.11.2009 31.05.2010
12940009 - U Meredes-Benz Slovakia s.r.o. Dohoda o skončení kúpnej zmluvy 0 0 SMÚ 31.05.2010 31.05.2010
21/2009 M HOLD, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie Cena a platobné podmienky uvedené v zmluve v čl. V
Dodatok č. 2 k zmluve 21/2009 M HOLD, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie
13/2008 M HOLD s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 17 612 0 SÚTN 26.08.2008 30.08.2009 hradené z vlastných zdrojov
21/2009 M HOLD s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 13 906 850 SÚTN 19.08.2009 31.08.2010 hradené z vlastných zdrojov
2010/400/003629/01102 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravných poukážok 71 281 21 600 ÚNMS SR 15.06.2010 Celková čiastka = fin. limit
00890007 Ladislav Molnár - ROTALIX Zmluva o kontrolnej činnosti 1 850 1 000 SMÚ 12.03.2007
11870204 Kvant, spol. s r.o., Mlynská dolina, 842 48 Bratislava Kúpna zmluva - systém spektrofotometrického merania dozimetrických filmov 846 303 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 02.12.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách
05570006 KVANT spol. s r.o. Kúpna zmluva 82 952 0 SMÚ 25.08.2006 31.12.2006
02370008 KRPA-KUBIKO, spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 0 SMÚ 31.07.2008 31.07.2010 2,76 €/balík
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>