Zmluvy za Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
bezcisla7/2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava Poistná zmluva 952-00188-99 0 0 NARMSP, Bratislava 19.11.2008
91/2009/OEaS ActivIT, s. r. o., Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva 0 0 NARMSP, Bratislava 18.06.2009
10-2008/2008 LIKO Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 0 0 NARMSP, Bratislava 01.10.2008
bezcisla16/2008 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 0 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla8/2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava Poistná zmluva 905-03129-98 0 0 NARMSP, Bratislava 19.11.2008
bezcisla18/2008 Ing. Eva Mešková, Banská Bystrica Zmluva o vytvorení diela - prednášky 66 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla17/2008 Silvia Tomková, Nitra Zmluva o vytvorení diela - prednášky 66 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla20/2008 Eva Ivaničová, Podhorie Zmluva o vytvorení diela - prednášky 66 0 NARMSP, Bratislava
1/2009 Pavelková Andre, Mgr., Bratislava Zmluva o dielo 200 0 NARMSP, Bratislava 13.01.2009
bezcisla22/2005 STORIN spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo 316 0 NARMSP, Bratislava 01.01.2005
1/2008 Pavelková Andre, Mgr., Bratislava Zmluva o dielo 415 0 NARMSP, Bratislava 29.10.2008
38/2009/OSpMSP/2009 UNITRANS, spol. s.r.o., Nitra Zmluva o zabezpečení služieb 546 0 NARMSP, Bratislava 24.03.2010
bezcisla15/2006 ISTER CENTRUM s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 669 0 NARMSP, Bratislava
150/2009/OEaS/2009 LikoSpol a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 675 0 NARMSP, Bratislava 01.09.2009
92/2010/OSpMSP/2010 Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín Zmluva o vzájomnej spolupráci 700 0 NARMSP, Bratislava 31.03.2011
83/2010/OFPaRS/2010 Centrum prvého kontaktu Michalovce, Michalovce Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 800 0 NARMSP, Bratislava 07.05.2010 31.12.2010
20811055/2008 Gamo a.s., Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní servisných služieb 830 0 NARMSP, Bratislava 01.12.2008
bezcisla5/2002 Dial Telecom, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti internet 896 0 NARMSP, Bratislava 29.11.2002
134/2010/OSpMSP/2010 Slovenský živnostenský zväz, Bratislava Zmluva o zabezpečení služieb 1 000 0 NARMSP, Bratislava
4/2007/KGR/2007 Ing. Alexander Fodor, Bratislava Zmluva o spolupráci 1 162 0 NARMSP, Bratislava 01.02.2007