Zmluva č. bezcisla5/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:bezcisla5/2002
Dodávateľ:Dial Telecom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti internet
Zmluvne dohodnutá čiastka:896,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:896,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava