Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UVN-58-39/2006 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 428 400 0 VN 20.12.2006 31.12.2009
UVN-58-40/2006 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 1 142 448 0 VN 19.09.2006 15.01.2007
UVN-96-9/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 1 071 000 0 VN 31.10.2007 28.02.2008
UVN-96-10/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 295 418 0 VN 04.06.2007 31.07.2007
UVN-96-15/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 143 082 0 VN 08.03.2007 28.05.2007
UVN-96-16/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 107 482 0 VN 09.07.2007 24.08.2007
UVN-96-18/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 670 279 0 VN 28.09.2007 07.12.2007
UVN-96-19/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 1 115 275 0 VN 10.04.2007 29.06.2007
UVN-96-22/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 357 000 0 VN 04.04.2007 20.08.2007
UVN-96-24/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 285 957 0 VN 10.07.2007 28.09.2007
UVN-96-27/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 368 900 0 VN 12.09.2007 05.10.2007
UVN-96-34/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 116 620 0 VN 07.06.2007 30.08.2007
UVN-96-35/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 223 720 0 VN 05.11.2007 30.11.2007
UVN-96-36/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 166 600 0 VN 09.11.2007 30.11.2007
UVN-97-2/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 2 200 000 0 VN 23.07.2007 28.02.2008
UVN-28-3/2008 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 374 850 0 VN 28.01.2008 29.02.2008
UVN-28-4/2008 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 304 640 0 VN 06.03.2008 20.08.2008
UVN-28-5/2008 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 785 400 0 VN 07.04.2008 25.08.2008
UVN-28-6/2008 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 297 500 0 VN 05.06.2008 22.08.2008
UVN-28-8/2008 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 368 900 0 VN 09.10.2008 20.11.2008
UVN-28-9/2008 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 318 920 0 VN 04.09.2008 30.09.2008
UVN-53-1/2009 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 70 448 0 VN 05.02.2010 26.02.2010
26/2007 A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 bratislava Vykonanie úprav v kanceláriach "Predsedníctva ÚJD" v budove na Bajkalskej ulici č. 27, podľa prílohy č. 1 (predsedníčka+vstupná miestnosť) a prílohy č. 2 (zasadačka) ktoré sú neoddeliteľnou súčasťo tejto zmluvy o dielo 15 566 0 ÚJD SR 17.08.2007 21.09.2007
11/2001 A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Stavebné úpravy priestorov ,,CENS" 0 0 ÚJD SR 05.10.2001 30.11.2001
47/OMRaPZ/2010 A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o., Prešov, Strojnícka 1 Zmluva o dielo č. 47/OMRaPZ/2010 na zabezpečenie SR proti pandémii chrípky – príprava a real. projekt. dokumentácie pre územné rokovanie 58 990 0 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Bratislava, Pražská 29 14.05.2010 01.01.1900
VHÚ-15-1_2010 A-typ, architektonický atelier, spol.s.r.o Zmluva o dielo 35 581 35 581 VHÚ 28.04.2010 31.07.2010
PSBTN–7-104/2009 a-vision s.r.o. Nemšová HK - stavebné úpravy na b.č.6 21 500 0 PSB Trenčín
18 / 2010 a-vision, s.r.o., Trenčín ZoD na spracovanie PD akcie Trenčín, Kubra, MS - vybudovanie ochranných valov 7 982 7 982 SEMaI 28.06.2010 05.08.2010
Z-512/2008 A-Z STROJ s.r.o. Akumulátorový ponorný zhutňovač betónu - typ BVR450RFE 18 088 0 SSC 06.06.2008
osnr-0110-000513/1992/Zb.-20081210-1044 A.C.T. Nitra spol. s r.o. Zmluva o dielo Spr: 605/08 0 0 Okresný súd Nitra 22.04.2008 22.04.2013