Zmluva č. VHÚ-15-1_2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VHÚ-15-1_2010
Dodávateľ:A-typ, architektonický atelier, spol.s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 581,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 581,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:35 581,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VHÚ

Prílohy