Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
700/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 798 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky

(Náklady: 389 131,10 eur bez DPH)
699/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 799 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky
(Náklady: 154 033,29 eur bez DPH)
698/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 800 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky

(Náklady: 394 040,95 bez DPH)
12/2010 AUTOGRAND, akciová spoločnosť Kupna zmluva 24 795 0 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 12.07.2009 12.07.2009 Kúpna zmluva na predaj automobilu T
I.08 PORTHOS s.r.o., Trenčín, Opatovská 31B (ARAMIS s.r. o.) Kúpna zmluva (výroba, resp. šitie služobnej rovnošaty pre zamestnancov ŠPS podľa požiadaviek a spĺňajúcich špecifických znakov uvedených vo vystavenej a zaslanej objednávke ŠPS) 0 2 949 Štátna plavebná správa 15.02.2008 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
č. 044/2008 -- Vyberte dodávateľa -- Kúpna zmluva č. 044/2008-TLAČ 1 893 0 Tlačový odbor 20.05.2008 30.08.2008
USZV-23-45-2007 -TEAM s. r.o. Veľký Krtíš ZoD č. 26/2007 - oprava priestorov jedálne v budove ÚŠZV Lešť 27 995 0 ZV MO SR 14.12.2007 31.12.2007
ZV-81-10/2008 -TEAM s.r.o., V.Krtíš ZoD č.6/2008 Vybudovanie náhradného zdroja elektrocentrála GQ 220 JD 983 789 0 ZV MO SR 05.08.2008 30.10.2008
38980 .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. Pristavenie veľkokapacitného kontajnera 315 0 ZSSK 16.06.2010 21.06.2010
OS BN Spr 539/2008 1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Zamestnávateľská zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 12.06.2008
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20081125-1423 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o dielo - budova MS SR - 6 ks vetracie komíny 7 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 27.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080314-1417 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o dielo - na zhotovenie rekonštrukcie objektu ( MS SR ) 45 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 04.12.2007 15.12.2007
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090512-1110 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (1. Stavebno správcovská s.r.o.) 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.01.2009 31.12.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100114-1011 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb-1.Stavebno správcovská 0 0 Okresný súd Bratislava IV 31.12.2010 31.12.2010
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1133 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 28.08.2008 31.12.2008
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1150 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 03.01.2008 30.06.2008
2U Rámcová zmluva 66 388 495 Odbor služieb 15.01.2008 15.01.2011 alebo do vyčerpania limitu
02/08/2006 2U Zmluva 37 526 0 Odbor služieb 31.08.2006 31.12.2006
27385 3 Q service, spol. s r.s. Tranzistor IGBT typ CM300DU-24H 202 378 0 ZSSK 24.10.2008 03.11.2008
32504 3 Q service, spol. s r.s. Tranzistor IGBT typ CM300DU-24H 202 572 0 ZSSK 15.07.2009 10.08.2009
SK 0130/10 3EC - NSF International a.s. nová zmluva 2 305 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
4/2007 3P plus s.r.o., Bratislava Zmluva o dodávaní spotrebného tovaru (kancelárske potreby) 5 228 0 KÚCDaPK, Trnava 13.03.2007 31.12.2007
4/2007 3P plus s.r.o., Bratislava Zmluva o dodávaní spotrebného tovaru (kancelárske potreby) 5 228 0 KÚCDaPK, Trnava 13.03.2007 31.12.2007
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090908-1406 3p plus, s.r.o. Zmluva o dodávaní spotrebného tovaru 0 0 Krajský súd Trnava 25.07.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0829 3p plus, s.r.o. Zmluva o dodávaní spotrebného tovaru 0 0 Krajský súd v Trnave 25.07.2006 30.11.2009
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090615-1557 3p plus, s.r.o. o dodávaní spotrebného tovaru s využitím postavenia chráneného pracoviska dodávateľa 1 0 Okresný súd Bratislava III. 02.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100601-0835 3p plus, s.r.o. zmluva na dodanie tovaru - xerografický papier 13 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2011 Zmluva na dobu neurčitú.
01/2010 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 699 0 ÚRSO 10.02.2010 10.02.2012 Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.
03/2008 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 698 0 ÚRSO 11.02.2008 11.02.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€)
9484/2009 4 Cubes, s.r.o. J.Poničana 6114/7 841 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní servisných služieb* 3 284 0 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 01.11.2009 31.12.2009 *K informačnému systému automatizovanej správy registratúry a dokument manažment systému pre uchovávanie a spracúvanie údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách výživného pre Centrum s potrebným Hardwarom a modulu osvojenia v rámci projektu Svetovej banky Technická podpora rozvoja ľudského kapitálu č. LA 7271SK