Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/10 Advokátska kancelária JUDr. D.Birošová, s.r.o Poskytovanie služieb právnej pomoci 0 0 KŠU v Trenčíne 13.04.2010 Na dobu trvania súdneho sporu.
Suma podľa rozsahu poskytnutých právnych služieb.
14/10 Advokátska kancelária JUDr. D.Birošová, s.r.o Poskytovanie služieb právnej pomoci 0 0 KŠU v Trenčíne 21.05.2010 Na dobu trvania súdneho sporu.
Suma podľa rozsahu poskytnutých právnych služieb.
180/210/2009 Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava Právne služby súvisiace s transformáciou SSC a vznikom NDS,a.s. 70 000 0 MDPT SR 05.11.2009
66/210/2009 Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava Právne služby súvisiace s transformáciou Slovenskej správy ciest a vznikom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 160 000 0 MDPT SR 27.03.2009
KRHZ-2-6/2010/2010 Advokátska kancelária, Michalská bašta 16/A, Nové Zámky právne služby s usporiadaním nehnuteľností HS Vráble 1 976 0 KRHZ-NR 30.04.2010
ORHZ-36/2009/2009 Advokátska kancelária, Michalská bašta 16/A, Nové Zámky právne služby s usporiadaním nehnuteľností HS Nové Zámky 2 232 0 KRHZ-NR 31.12.2010
36/09/2009 AEE, s.r.o. Nákup autobatérií do SCV 35 699 0 KR PZ BB 30.12.2011
1/320/2008-PS/2008 AFEED, a.s., Trnava, Malženicka 1 Dodávky výrobkov predávajúceho 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 24.01.2008
234/318/2007/UKSUP/BA/2007 AFT Spol. s.r.o., Bratislava, Morušová 17 rozpúšťadlo Eaden 308 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.08.2007
ZML-926-2010 AFZ security, akciová spoločnosť SBS pre SSÚD 1 Galanta 0 0 NDS 09.05.2007 Platnosť: neurčito
ZML-851-2010 AFZ security, akciová spoločnosť SBS pre SSÚD Bratislava a Malacky 0 0 NDS 10.07.2006 Platnosť: neurčito
KRPZ-KE_01/2007/2007 AG-Systém opravy a servis automatických brán a závor 0 0 KRPZ-KE Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú. Ceny podľa cenníka
001/4.3MP/2009 AGB ekoservis s.r.o. Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt Technológia termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení s cieľom odstránenia jeho nebezpečných vlastností 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25.03.2010
28/2009/2009 AGB ekoservis, s.r.o. zmluva o likvidácii odpadu 1 0 NSM doba neurčitá, stanovená cena za kg odpadu podľa druhu odpadu
29/2006 AGE MINOR Zabezpečenia postupu verejného obstarávania 2 489 0 Divadlo Nová scéna 22.12.2006
29/2010 AGEMSOFT, a.s. Licenčná zmluva 34 272 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 06.12.2010 31.12.2011
30/2010 AGEMSOFT, a.s. Licenčná zmluva 15 708 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 12.12.2010 31.12.2011
2006/108 AGENS s.r.o. Odborné skúšky PSN 6 638 833 Slovenské národné múzeum 20.12.2006 19.12.2010
64/2008 Agentúra ES-DUR Mandátna zmluva - hudobná nahrávka Mrázik 14 937 0 Divadlo Nová scéna 02.09.2008
442/2007-3100-2030/2007 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
443/2007-3100-2030/2007 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
175/DOD/2008/420/6948/2008 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, Mýtna 23 Zmluva o poskytnutí prostriedkov 14 738 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.06.2008 31.12.2010 Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. Náklady sú bez DPH
10.7.1995+dod. Agentúra PERSPECTIVES, BB Tlmočnícke a prekladateľské služby 17 0 DR SR Banská Bystrica 10.07.1995 265 EUR/prac.deň/tlmočenie
13/2008/S/320/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra Zmluva o dielo - Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2008 31.03.2009 -
119/138/2009/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Úprava zmluvných podmienok. 66 538 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
98/13/2008/S/320/2008/MPRV SR/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Manuál 3 319 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
135/33/2009/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci 1 000 000 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.01.2016
97/14/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu 4 100 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
100/2394/2007-910/2007/MPRV SR/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačné zabezpečenie výstavy 15 280 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
101/2348/200-910/2007/MPRV SR/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačné zabezpečenie technicko- informačných seminárov 12 647 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12