Zmluva č. 001/4.3MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/4.3MP/2009
Dodávateľ:AGB ekoservis s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt Technológia termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení s cieľom odstránenia jeho nebezpečných vlastností
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 627 516,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy