Zmluva č. 28/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2009/2009
Dodávateľ:AGB ekoservis, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o likvidácii odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:NSM
Poznámka:doba neurčitá, stanovená cena za kg odpadu podľa druhu odpadu

Prílohy