Zmluvy za Letové prevádzkové služby SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PRAV/38/2009 ADACEL Inc., Kanada Vežový simulátor vrátane opcií / Zmluva o dielo 1 119 340 0 LPS SR, š. p. 01.04.2009 30.07.2010
PRAV/185/2007 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 3 k rámcovej zmluve č. 80- 8001071 3 202 149 0 LPS SR, š. p. 31.12.2007 31.12.2008
PRAV/199/2008 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 1 k rámcovej dohode o poistení č. 0808009200 3 155 459 0 LPS SR, š. p. 31.12.2008 31.12.2009
PRAV/231/2006 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 2 k rámcovej zmluve č. 80- 8001071 2 626 307 0 LPS SR, š. p. 31.12.2006 31.12.2007
PRAV/165/2009 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o., Bratislava Letecká preprava a súvisiace služby / Rámcová dohoda o poskytovaní leteckej prepravy a súvisiacich služieb / Odstúpenie od zmluvy 11. 01. 2010 714 000 0 LPS SR, š. p. 30.11.2009 11.01.2010 odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa
PRAV/197/2009 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o., Bratislava Letecká preprava a súvisiace služby / Čiastková zmluva č. 1 k rámcovej dohode o poskytovaní leteckej prepravy a súvisiacich služieb č. LPS SR, š. p. PRAV/165/2009 / Odstúpenie od zmluvy 11. 01. 2010 119 000 0 LPS SR, š. p. 23.12.2009 11.01.2010 odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa
PRAV/187/2006 Žilinská univerzita, Žilina Základný výcvik riadiacich letovej prevádzky / Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve LPS SR, š. p. PRAV/248/2001 o poskytovaní základného výcviku riadiacich letovej prevádzky č. 22/PEDaS/2006 22 778 0 LPS SR, š. p. 26.10.2006 16.03.2007