Zmluva č. PRAV/38/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PRAV/38/2009
Dodávateľ:ADACEL Inc., Kanada
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vežový simulátor vrátane opcií / Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 119 340,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 119 340,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LPS SR, š. p.

Prílohy